Acasă » Fişiere » Planificari calendaristice » CP

CLR
[ Descarcă (277.3 Kb) ] 2015-01-23, 11:34 PM

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Planificare anuală Clasa pregatitoare   

INV.  SAV DACIAN ROMI

 

Aria curriculară: Limbă si  comunicare

Disciplina:Comunicare in Limba romana

Curriculum nucleu

Număr de ore: 5 ore/săptămână

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Nr.

crt.

Săptă-mâna

TEMA

Continuturile

Nr. ore

1.

I

EVALUARE INIŢIALĂ

Evaluare predictivă a achizitiilor dobândite în grădinită

1. Denumirea obiectelor din imagini şi alcătuirea de propoziţii despre acestea

2. Formularea de enunţuri din 3-4 cuvinte după imagini

3. Identificarea obiectelor a căror denumire începe cu acelaşi sunet

5

2

II

BUN VENIT LA ŞCOALĂ!

1. Salutul

2. Prezentarea şi solicitarea

3. Identificarea mijloacelor de comunicare

4. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte

5. Elemente grafice

5

3

III

 ÎN LUMEA ANIMALELOR

1. Ascultarea unei poveşti. Numirea personajelor din poveste

Lectură după benzi desenate

2. Citirea după imagini. Povestirea

3. Formularea unei descrieri elementare a unui personaj

4. Repovestirea unui text, respectând succesiunea momentelor prezentate

Cuvinte cu sens asemănător

5. Elemente grafice

5

4

IV

LUMEA PLANTELOR

1.Convorbirea

2. Memorarea. Recitarea

3. Formularea întrebărilor şi răspunsurilor

4. Crearea unui orar pe un cod de culori sau simboluri

5. Elemente grafice

5

5

V

MEDII DE VIAŢĂ

1. ”Citirea” simbolurilor pentru vreme şi a calendarului naturii

2. Memorizare (Pădurea/ Livada)

3.Formularea/oferirea de replici afirmative/negative la enunţuri care vizează  informaţii din text

4. Recunoaşterea unor enunţuri care nu se potrivesc ca sens cu un mesaj audiat anterior

5. Elemente grafice

5

6

VI

TOAMNA

1. Formularea de propoziţii  după imagini

2. Formularea de propoziţii (lectură) după mai multe benzi desenate

3. Memorizare

4. Completare de versuri/propoziţii după imagini şi rime. Realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în mesaj.

Elemente grafice

5

7

VII

CORPUL MEU

1. Numărarea (delimitarea) cuvintelor dintr-un enunţ

2. Poziţia cuvintelor în enunţuri

3. Punerea în corespondenţă a imaginilor din aceeaşi categorie şi denumirea lor

4. Dramatizare. Povestirea unor experienţe trecute sau prezente.

Elemente grafice

5

8

VIII

ENERGIE ŞI MIŞCARE

1. Indicarea silabelor percepute dintr-un cuvânt/rostirea unei silabe

2. Poziţia silabelor în cuvinte (iniţială/finală)

3. Discriminarea sunetelor din natură şi a sunetelor din cuvinte

4. Construirea de rime pornind de la cuvinte date

Elemente grafice

5

9

IX

LUMEA CĂRŢII

1. Confecţionarea de mini-cărticele

2. Poziţia sunetelor în cuvinte (iniţial/final)

3. Identificarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui sunet/ unei silabe

4. Exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu ajutorul desenului sau prin simboluri.

Elemente grafice

5

10

X

ROMÂNIA, ŢARA MEA!

1. Indicarea de imagini reprezentând obiecte din mediul familiar,

după diferite criterii (sunet iniţial/final, silabă)

2. Formularea de răspunsuri ce presupun alegere duală/ multiplă

3. Recunoaşterea unui obiect, prin formularea de întrebări despre caracteristicile acestuia

4. Exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării mişcărilor ( prin colorare, haşurare, trasare peste linia punctată)

Elemente grafice

5

11

XI

IARNA

1.Memorizare. Completare de ghicitori după desene

2. Dialoguri în diferite contexte

3. Numirea personajelor şi oferirea de răspunsuri referitoare la textul audiat

4.Utilizarea formulelor specifice unor situaţii concrete

(invitaţie, urare, prezentarea unor scuze)

Utilizarea şi interpretarea tonului folosit în vederea exprimării unor emoţii variate

Elemente grafice

5

12

XII

TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ

1. Discriminarea textului de imagini sau de alte simboluri

2. Iniţierea şi menţinerea unei discuţii pe o temă de interes

Punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite

3. Crearea unei poveşti prin desen

4. Crearea unei felicitări de Crăciun

Elemente grafice

5

13

XIII

JOCURI ŞI JUCĂRII

1.  Sunetul a. Literele a şi A

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul a

2. Sunetul a. Literele a şi A

Selectarea unei imagini dintr-un set pentru a indica despre ce este vorba în mesaj

3. Sunetul a. Literele a şi A

Oferirea de răspunsuri scurte referitoare la fragmente din poveste

4. Sunetul a. Literele a şi A

Aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care testează înţelegerea globală a textului

Elemente grafice

5

14

XIV

CU CE CIRCULĂM?

1. Sunetul m. Literele m şi M

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul m     

2. Sunetul m. Literele m şi M

Formularea de răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text

3. Sunetul i. Literele i şi  I

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul i

4. Sunetul i. Literele i şi  I

Repovestirea unei secvenţe preferate,  dintr-un text audiat

5

15

XV

MESERII

1. Sunetul r. Literele r şi R

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul r

2. Sunetul r. Literele r şi R

Rostirea cuvintelor pe silabe, în jocuri, cântece sau numărători ritmate; cântece cu onomatopee

3. Sunetul r. Literele r şi R

Numărarea cuvintelor dintr-un enunţ

4. Sunetul r. Literele r şi R.  Joc de rol: Ce vreau să devin?

5

16

XVI

PE STRADĂ

1. Sunetul o. Literele o şi O

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul o

Propoziţia enunţiativă

2. Sunetul o. Literele o şi O

Sortarea imaginilor după anumite criterii (sunet iniţial/final; număr de silabe)

3.  Sunetul s. Literele s şi S

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul s

Propoziţia exclamativă

4. Sunetul s. Literele s şi S

Desenarea unor obiecte/fiinţe cu relevanţă pentru copii a căror denumire conţine

(în poziţie iniţială/finală) sunetul specificat

5

17

XVII

EVALUARE SUMATIVĂ

1. Formularea de enunţuri. Sunetul, silaba, cuvântul

2. Identificarea poveştilor şi personajelor. Învăţături

3.  Litere şi sunete

4. Realizarea unei lucrări decorative

5

18

XVIII

EVALUARE INIŢIALĂ

1. Poziţia sunetelor în cuvinte

2. Formularea de enunţuri. Sunetul. Silaba. Cuvântul

3. Personaje din poveşti

4. Identificarea sunetelor şi literelor. Realizarea corespondenţei.

5

19

XIX

ANOTIMPURI

1. Sunetul t. Literele t şi T

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul t

Audierea unei poveşti

2.  Sunetul t. Literele t şi T. Propoziţia interogativă. Formularea de răspunsuri la ghicitori

3. Sunetul n. Literele n şi N.

 Lectură după una sau mai multe ilustraţii/benzi desenate

4.  Sunetul n. Literele n şi N.

Formularea descrierii elementare a unor activităţi

5

20

XX

VESTITORII PRIMĂVERII

1. Sunetul u . Literele u şi U

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul u       

2. Sunetul u . Literele u şi U. Audierea unei poveşti

3. Sunetul c. Literele c şi C

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul c

4. Sunetul c. Literele c şi C. Lectură după una sau mai multe ilustraţii.

5

21

XXI

PRIMĂVARA

1. Sunetul e . Literele e şi E

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul e  Confecţionarea de felicitări cu litere de tipar decupate

2. Sunetul e. Literele e şi E. 

Scrierea de bileţele cu mesaje diverse prin desene/simboluri.

3. Sunetul e . Literele e şi E. 

Transcrierea prin fotografiere vizuală a unor cuvinte

4.  Sunetul e . Literele e şi E. 

Realizarea unui poster din desene/cuvinte/simboluri

 

5

22

XXII

MEDII DE VIAŢĂ

1. Sunetul ă. Literele ă şi Ă

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul ă

2. Sunetul ă. Literele ă şi Ă. 

Punerea în corespondenţă a cuvintelor cu imagini

3. Sunetul l. Literele l şi L . Lectură după imagini

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul l.

4.  Sunetul l. Literele l şi L. Colaj din desene/cuvinte/simboluri

5

23

XXIII

JOCUL CU MAŞINUŢE

1. Sunetul d. Literele d şi D.

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul d

2. Sunetul d. Literele d şi D

 Modificarea unei poveşti audiate (modificarea succesiunii evenimentelor)

3. Sunetul d. Literele d şi D

Recunoaşterea unui obiect, prin formularea de întrebări despre caracteristicile acestuia

4. Sunetul d. Literele d şi D

Punerea în corespondenţă a cuvintelor din 1-2 silabe cu imagini

5

24

XXIV

FANTEZIE ŞI CREAŢIE

1. Sunetul f. Literele f şi F. 

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul f

2. Sunetul f. Literele f şi F

Scrierea de bileţele cu  litere de tipar decupate

3.  Sunetul f. Literele f şi F

4.  Sunetul f. Literele f şi F.  Corespondenţa cuvânt-imagine

5

25

XXV

SĂRBĂTOAREA PAŞTELUI

3. Sunetul â. Literele â şi Â

Comportamentul personajelor. Evidenţierea unor modele de comportament.

Folosirea unor cuvinte descriptive pentru a îmbogăţi o descriere

4. Sunetul â. Literele â şi Â.  Joc de rol: La biserică

5

26

XXVI

SĂ OCROTIM NATURA!

1. Sunetul h. Literele h şi H

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul h

2. Sunetul h. Literele h şi H

Repovestirea unor fragmente  din poveşti audiate, cu reproducerea intonaţiei.

Exprimarea îngrijorării faţă de evenimente, persoane, lucruri cunoscute

3. Sunetul p. Literele p şi P

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul p

4.  Sunetul p. Literele p şi P

Modificarea unei poveşti audiate (modificarea finalului)

5

27

XXVII

UNIVERSUL

1. Sunetul g. Literele g şi G

 Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul g.

2. Sunetul g. Literele g şi G. Audierea unei poveşti

3. Sunetul ţ . Literele ţ şi Ţ

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul ţ

4. Sunetul ţ . Literele ţ şi Ţ. Repovestirea unui text audiat

5

28

XXVIII

TIMPUL

1. Sunetul j. Literele j şi J.

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul j        

2. Sunetul j. Literele j şi J. Ştirile zilei (întâmplări povestite de colegi/adulţi)

3. Sunetul j. Literele j şi J. Jurnalul clasei

4. Sunetul j. Literele j şi J.

Invitaţie pentru ziua mea

5

29

XXIX

TIMPUL LIBER

1. Sunetul z. Literele z şi Z

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul z

2. Sunetul z. Literele z şi Z.  Sortarea imaginilor după diferite criterii

3. Sunetul v . Literele v şi V

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul v

4. Sunetul v . Literele v şi V. Reguli de comunicare eficientă, civilizată. Joc de rol

5

30

XXX

CUM FOLOSESC APARATELE ELECTRICE?

1. Sunetul x. Literele x şi X

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul x

2.  Sunetul x. Literele x şi X. Joc de rol: La cumpărături

3. Sunetul î. Literele î şi Î

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul î.

4. Sunetul î. Literele î şi Î

Etichetarea originală a unor obiecte personale

5

31

XXXI

MUZICA ŞI NATURA

1. Sunetul ş. Literele ş şi Ş.

Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul ş

2. Sunetul ş. Literele ş şi Ş

Exerciţii joc de dicţie, cântece, numărători ritmate

3. Sunetul k. Literele k şi K. 

Interpretarea unor cântece cu onomatopee

4. Sunetul k. Literele k şi K

Transcrierea prin ”fotografiere vizuală” a unor cuvinte

5

32

XXXII

VARA

1. Sunetul q. Literele q şi Q.

Confecţionarea unui bileţel

2. Sunetul w. Literele w şi W. 

Joc de rol: La cumpărături

3. Sunetul y. Literele y şi Y

Construirea de rime pornind de la cuvinte date

4. Corespondenţa dintre imagini şi cuvinte

5

33

XXXIII

SUNT  ŞCOLAR ÎNVINGĂTOR!

Recapitulare

5

34

XXXIV

SUNT  ŞCOLAR ÎNVINGĂTOR!

Evaluare finală

5

35

 

HAI SĂ NE DISTRĂM !....

Jocuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie: CP | Adăugat de: sdr7_net
Vizualizări: 210 | Descărcări: 22 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar