Acasă » Fişiere » Planificari calendaristice » II

MEM
[ Descarcă (172.5 Kb) ] 2015-01-24, 0:08 AM

 

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

Disciplina: MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

Inv. Sav Dacian

An şcolar: 2014-2015

Număr de ore săptămânal: 5 ore

                         PLANIFICARE ANUALĂ

 

Nr

crt

 

 

 

DOMENII

 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Competenţe

 

CONŢINUTURI

 

 

Nr. ore

 

 

Săptămâna

 

 

 

 

 

 

SEMESTRUL I

 

 

1.

NUMERE

 

-ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 0-100

 

-FIGURI GEOMETRICE

 

 

-ŞTIINŢELE FIZICII

„SUNT ŞCOLAR ÎN CLASA A II-A”

 

RECAPITULARE

 

 

Actualizarea cunoştinţelor din clasa I

       

 

 

 

Producerea şi propagarea sunetelor

 

 

 

1.1

2.1

2.2

3.1

3.2

6.1

3.3

4.1

5.1

 

 • Recunoaşterea, formarea, citirea, scrierea, numerelor de la 0 la 100
 • Numere pare/impare
 • Inegalităţi
 • Aflarea termenului necunoscut
 • Probleme
 • Forme plane
 • Recunoaşterea unor figuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezentări plane accesibile (incluzând desene, reproduceri de artă, reprezentări schematice)
 • Organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?”
 • Realizarea de experimente care să evidenţieze producerea şi propagarea sunetelor
 • Recapitulare
 • Evaluare iniţială

10

I-II

2.

 

 

 

NUMERE

 

 

ŞTIINŢELE VIEŢII

II. ”LUMEA CĂRŢILOR”

 Numere naturale în concentrul

 0-1000

Corpul omenesc

 

 

1.1

1.2

1.3

6.1

3.3

4.1

5.1

1.4

 

 • Recunoaşterea, formarea, citirea, scrierea, numerelor de la 0 la 1000
 • Alcătuirea corpului omenesc
 • Numere pare/impare
 • Menţinerea stării de sănătate – dietă, igiena personală, exerciţiul fizic etc.
 • Compararea şi ordonarea numerelor de la 0 la 1000
 • Compunerea şi descompunerea  numerelor de la 0 la 1000
 • Boli provocate de virusuri - metode de prevenţie şi tratare
 • Vecinii numerelor în concentrul 0-1000
 • Rotunjirea la zeci a numerelor de la 0 la 1000
 • Recapitulare
 • Evaluare
 • Portofoliu –„Corpul omenesc?” - desen

10

III-IV

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERE

 

 

 

 

 

 

ŞTIINŢELE VIEŢII

III. „DARURILE  TOAMNEI”

Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-1000, fără şi cu trecere peste ordin

Plante şi animale

 

Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe operaţii de adunare şi/sau scădere

 

1.1

6.1

3.3

4.1

5.1

 

1.2

1.3

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Adunarea şi scăderea numerelor formate din sute
 • Caracteristici comune vieţuitoarelor

(reproducere, creştere, nevoi de bază: aer, hrană, apă)

 • Adunarea cu numere formate din sute şi zeci
 • Adunarea cu numere formate din sute, zeci şi unităţi
 • Medii de viaţă: lacul/iazul/balta, pădurea
 • Scăderea cu numere formate din sute şi zeci
 • Scăderea cu numere formate din sute, zeci şi unităţi
 • Medii de viaţă: Delta Dunării, Marea Neagră, deşertul, Polul Nord, Polul Sud
 • Aflarea numărului necunoscut
 • Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe operaţii de adunare şi/sau scădere
 • Recapitulare
 • Evaluare 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

NUMERE

 

ÎNMULŢIREA NUMERELOR

 

 

ŞTIINŢELE VIEŢII

IV.„LUMEA

POVEŞTILOR”

Înmulţirea în concentrul 0-100

Animale – părţi componente şi organele principale

1.1

1.2

6.1

3.3

4.1

5.1

 

1.3

1.4

 • Înmulţirea numerelor prin adunări repetate, în concentrul 0-100
 • Animale domestice şi sălbatice
 • Denumiri matematice şi proprietăţile înmulţirii
 • Părţile componente ale animalelor.
 • Înmulţirea când unul din factori este 2
 • Prezentarea unor fotografii/desene ale unor animale din mediile de viaţă explorate;
 • Înmulţirea când unul din factori este 3
 • Scheletul şi organele principale ale animalelor
 • Înmulţirea când unul din factori este 4
 • Înmulţirea când unul din factori este 5
 • Activităţile principale de îngrijire a animalelor domestice
 • Recapitulare
 • Evaluare

15

VIII-X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

NUMERE

 

ÎNMULŢIREA NUMERELOR

 

 

 

ŞTIINŢELE FIZICII

V. „SĂRBĂTORI DE IARNĂ”

 Înmulţirea în concentrul 0-100

Unde şi vibraţii: intensitatea şi tăria

sunetelor

 

1.1

1.2

1.3

6.1

3.3

4.1

5.1

1.4

3.1

5.2

5.3

 • Înmulţirea când unul din factori este 6
 • Identificarea efectelor intensităţii şi tăriei sunetelor asupra vieţuitoarelor
 • Înmulţirea când unul din factori este 7
 • Organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?”
 • Înmulţirea cu 8 şi 9
 • Realizarea de experimente care să evidenţieze intensitatea/tăria sunetului;
 • Recapitulare
 • Evaluare

 

15

XI-XIII

6.

NUMERE

ÎNMULŢIREA NUMERELOR

 

 

ŞTIINŢELE VIEŢII

VI.”ÎN FAMILIE”

 

Înmulţirea în concentrul 0-100

 

Albumul familiei

 

 

 • Înmulţirea unui număr cu o sumă/diferenţă
 • Ordinea efectuării operaţiilor
 • Realizarea unui album cu fotografii personale şi ale membrilor familiei, grupate pe mai multe criterii (vârstă - până la 1 an, până la 5 ani, până în clasa a II-a, la liceu, în prezent; gen; grade de rudenie – bunici, fraţi şi părinţi, mătuşi, unchi şi verişori ) pentru a evidenţia asemănările dintre aceştia;
 • Aflarea unei necunoscute
 • Recapitulare
 • Evaluare

 

15

XIV-XVI

7.

 

VII. Recapitulare şi sistematizare

1.1

1.2

1.3

1.4

3.1

5.2

 • Numerele naturale în concentrul 0-1000 Numărare. Comparare
 • Adunări şi scăderi în concentrul  0-1000, fără şi cu trecere peste ordin
 • Înmulţirea nr.nat. în concentrul 0-100
 • Rezolvare şi compunere de probleme
 • Corpul omenesc, plante şi animale, propagarea sunetelor, familia
 • Evaluare

 

SEMESTRUL al II-lea

 

5

XVII

8.

 

NUMERE

 

ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR

 

 

ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI

VIII. „UNIVERSUL”

 

Împărţirea cu rest 0 în concentrul 0-100

 

Planetele Sistemului Solar

Ciclul zi-noapte

 

1.1

1.2

1.3

1.4

 

 

6.2

3.3

4.1

5.1

6.2

3.1

5.2

 • Împărţirea, ca scădere repetată şi în relaţie cu înmulţirea
 • Planeta Pământ - caracteristici
 • Împărţirea la 2 şi la 3
 • Planetele Sistemului Solar
 • Împărţirea la 4 şi la 5
 • Împărţirea la 6 şi la 7
 • Ciclul zi-noapte
 • Împărţirea la 8, 9 şi la 10
 • Probleme care se rezolvă prin două operaţii – rezolvare, compunere după imagini
 • Recapitulare
 • Evaluare

Portofoliu –

 • „Soarele  şi  Pământul” - desen

 

20

XVIII-XXI

9.

NUMERE

 

 

 

 

ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI

IX. „SERBAREA PRIMĂVERII”

Împărţirea în concentrul 0-100

 

Forme şi transfer de energie

Electricitate: corpuri şi materiale care

conduc electricitatea

 

1.1

1.2

1.3

1.4

3.1

5.2

 • Ordinea efectuării operaţiilor
 • Forme şi transfer de energie
 • Aflarea numărului necunoscut
 • Împărţirea unei sume/diferenţe la un număr
 • Probleme care se rezolvă prin două operaţii – rezolvare, compunere după imagini
 • Electricitate: corpuri şi materiale care

conduc electricitatea

 • Recapitulare
 • Evaluare
 • Portofoliu – experimente

 

20

XXII-XXV

 

 

 

 

 • SĂPTĂMÂNA „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!

 

XXVI

10.

 

NUMERE

 

FRACŢII

 

 

ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI

X. „NATURA, PRIETENA NOASTRĂ!”

 

Fracţii

 

Elemente intuitive privind:

Pământul

Alcătuire: uscat, apă şi atmosferă

 

1.1

1.2

1.3

1.4

3.1

5.2

 • Fracţii: ½ (jumătate/doime)
 • Elemente intuitive privind:

-Pământul

-Alcătuire: uscat, apă şi atmosferă

 • Fracţii: ¼ (sfert/pătrime)
 • Formele de relief. Selectarea unor imagini care reprezintă anumite forme de relief (munţi, dealuri, câmpii) dintr-o serie de imagini date
 • Fracţii echivalente
 • Relaţii matematice cu suport intuitiv, în care se solicită aflarea unei părţi dintr-un întreg (½, ¼)
 • Probleme care se rezolvă prin două operaţii – rezolvare, compunere după imagini
 • Compunerea unui spaţiu plastic, care să evidenţieze caracteristici observabile ale Pământului şi utilizarea unui set de „culori convenţionale” pentru acestea
 • Recapitulare
 • Evaluare
 • Portofoliu – „Globul pământesc!”

10

XXVII-XXVIII

11

FIGURI ŞI CORPURI GEOMETRICE

 

 

 

ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI

XI. „ÎN LUMEA COPIILOR”

Figuri plane/2D

Corpuri geometrice/3D

 

Forme de relief

1.1

1.2

1.3

1.4

3.1

5.2

6.2

 

 • Figuri plane/2D. Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc, semicerc, axă de simetrie
 •  Efectuarea de drumeţii în scopul de a observa  formele de relief existente în împrejurimile şcolii;
 • Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe operaţii aritmetice
 • Realizarea unor albume/colaje/puzzle-uri cu formele de relief sau cu mediile de viaţă, individual sau la nivelul clasei;
 • Corpuri geometrice/3D. Cub, cuboid, cilindru, sferă, con, construcţie după desfăşurare dată
 • Exerciţii aplicative ce presupun una, două sau mai multe operaţii.
 • Compunerea unui spaţiu plastic, utilizând forme geometrice, astfel încât să evidenţieze caracteristici observabile ale formelor de relief şi utilizarea unui set de „culori convenţionale” pentru acestea;
 • Recunoaşterea unor figuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezentări plane accesibile (incluzând desene, reproduceri de artă, reprezentări schematice)
 • Recapitulare
 • Evaluare
 • Portofoliu: „Figuri 2D/3D”

 

10

XXIX-XXX

12.

 

 

 

MĂSURĂRI

 

 

 

 

 

 

 

ŞTIINŢELE FIZICII

XII. „ANOTIMPUL DRUMEŢIILOR”

 

Lungime. Capacitate. Masă. Timp. Bani

-Colectarea, citirea şi înregistrarea datelor

 

Forţe şi mişcare

Forţe exercitate de magneţi

 

 

 

1.1

1.2

1.3

6.1

6.2

3.2

4.1

4.2

6.3

 • Măsurarea lungimilor
 • Unităţi standard: centimetrul, milimetrul
 • Instrumente de măsură: metrul de tâmplărie, panglica de croitorie, ruleta
 • Unităţi de măsurat capacitatea
 • Unităţi nonstandard
 • Unităţi standard: litrul, mililitrul
 • Investigarea forţelor exercitate de magneţi asupra altor magneţi sau materiale magnetice cu evidenţierea polilor N şi S şi a atracţiei/respingerii

dintre polii opuşi/identici;

 • Unităţi de măsurat masa corpurilor
 • Unităţi nonstandard
 • Unităţi standard: kilogramul, gramul
 • Instrumente de măsură: cântarul, balanţa
 • Clasificarea materialelor investigate în conductori, izolatori, cu proprietăţi magnetice;
 • Timp
 • Ora (1 oră=60 minute; 5 minute; jumătate/sfert de oră)
 • Ziua (ieri, alaltăieri, mâine, poimâine)
 • Realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele posibile;
 • Săptămâna, luna, anul (calendarul)
 • Anotimpul: lunile corespunzătoare
 • Instrumente de măsură: ceasul
 • Monede şi bancnote
 • Leul (1 leu = 100 de bani); monede şi

bancnote

 • Schimburi echivalente valoric în concentrul 0- 1000
 • Realizarea unor schimburi echivalente

valoric folosind reprezentări convenţionale standard şi nonstandard în probleme-joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-1000

 • Realizarea unui plan pentru construirea unui joc cu magneţi
 • Organizarea şi reprezentarea datelor (tabele, grafice)
 • Exerciţii aplicative şi probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe operaţii aritmetice
 • Recapitulare
 • Evaluare
 • Portofoliu: „Magneţi ” - desen

15

XXXI-XXXIII

13.

 

XIII. RECAPITULARE FINALĂ

 

1.1

4.2

1.2

1.3

6.1

3.3

4.1

5.1

1.4

3.1

5.2

5.3

 • Numerele naturale în concentrul 0-1000
 • Compararea numerelor naturale
 • Adunări şi scăderi în concentrul 0-1000
 • Înmulţirea şi împărţirea numerelor în concentrul 0-100
 • Fracţii
 • Figuri şi corpuri geometrice
 • Unităţi de măsură
 • Corpul omenesc
 • Plante şi animale
 • Electricitate
 • Elemente intuitive privind:

Pământul

Alcătuire: uscat, apă şi atmosferă

 • Forţe şi mişcare
 • Forţe exercitate de magneţi
 • Evaluare

5

 

 

XXXIV

Categorie: II | Adăugat de: sdr7_net
Vizualizări: 172 | Descărcări: 18 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar