Acasă » Fişiere » Proiecte de lectii » CLS.II

AVAP
[ Descarcă (280.9 Kb) ] 2015-01-23, 10:54 PM

 

 

 

DATA: 13.01.2015

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gen. Nr 2 CARASAU                                            

CLASA: a II-a

PROPUNĂTOR: înv. Sav Dacian Romi

DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice

UNITATEA TEMATICĂ: ,,Iarna, zâna din povești”

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

SUBIECTUL LECȚIEI: ,,Viața la Polul Sud: printre pinguini și foci”

TIPUL LECȚIEI: consolidare de priceperi și deprinderi

SCOPUL LECȚIEI:

       - consolidarea priceperilor și deprinderilor de decupare după contur, pliere, lipire, pictare, asamblare

       - dezvoltarea voinţei, atenţiei voluntare și a memoriei prin înţelegerea şi fixarea etapelor de lucru

    - educarea spiritului critic şi autocritic prin analiza lucrărilor, pe baza criteriilor de evaluare

       - educarea simţului estetic, a gustului pentru frumos prin confecţionarea unor lucrări originale şi estetice

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

     O1- să recunoască tehnicile de lucru ale hârtiei folosite pentru obținerea unui produs (decupare după contur, pliere, lipire, pictare, asamblare)

    O2- să identifice materialele necesare pentru executarea machetei

    O3- să precizeze etapele de lucru pentru obținerea produsului final

    O4- să picteze elementele din desen (cerul, apa)

    O5- să coloreze elemente ale machetei (pinguini, foci)

    O6- să decupeze corect imaginile (pinguini, foci, blocuri de gheață)

    O7- să asambleze corect elementele machetei, respectând etapele de lucru

    O8- să citească fluent și corect versuri din ,,Cartea cu Apolodor” de Gellu Naum

 

COMPETENȚE GENERALE:

  1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual dintr-o diversitate de context familiare

  2. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici elementare diverse

COMPETENȚE SPECIFICE:                       

*     Comunicare în limba română

1.1.Identificarea unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostite cu claritate

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut

*     Arte vizuale și abilități practice

2.3. Realizarea de produse utile și/sau estetice combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

*      Dezvoltare personală :

2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate

 

STRATEGIA DIDACTICĂ:

1. Metode și procedee: conversația euristică, exercițiul, explicația, demonstrația, observația dirijată

2. Forme de organizare: activitate frontală, activitate în perechi

3. Resurse materiale: macheta model,  carton alb A4, foarfece, lipici, acuarele, pensule, pahar pentru apă, creioane colorate, carioci

4. Resurse temporale: 45 minute

5. Resurse umane: 15 elevi

6. Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, evaluarea colectivă, autoevaluarea,  recompense (ștampile, jetoane)

 

BIBLIOGRAFIE:

*     „Programa pentru disciplinele Arte vizuale și abilități practice, Dezvoltare personală, Comunicare în limba română, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013

  • *    

*     Curs formare: ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele

I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar

 

 

 

 

 

Etapele

lecției

Obiective opera-

ționale

Conținutul instructiv-educativ

Strategia didactică

 

 

   Evaluare

Metode și

procedee

Resurse

materiale

Forme de organizare

Moment organizatoric

 

1 min.

 

       

 Asigur condiţiile necesare desfăşurării optime a orei de Arte vizuale și abilități practice, cerând elevilor să pregătească materialele necesare, să-și corecteze poziţia în bancă şi să păstreze liniștea.

conversația

materialele de lucru

activitate frontală

observarea sistematică a comporta-mentului

Captarea atenției

 

3 min.

 

*                  Învățătoarea  le citește elevilor câteva versuri din ,,Cartea cu Apolodor” de Gellu Naum cu scopul de a-i sensibiliza pe aceștia față de subiectul lecției.

exercițiul

 

conversația euristică

,,Cartea cu Apolodor” de Gellu Naum

activitate frontală

 

observarea sistematică a comporta-mentului

 

Anunțarea subiectului lecției și a obiectivelor urmărite

 

2 min.

 

*                  Învățătoarea îi anunță pe elevi că în această oră vor realiza o machetă care reprezintă un aspect din viața de la Polul Sud, cu pinguini și foci.  

De asemenea prezintă obiectivele lecției în termeni accesibili elevilor.

 

explicația

 

 

 

activitate frontală

observarea sistematică a comporta-mentului

 

 

Prezentarea conținutului și explicarea tehnicii de lucru

 

10 min.

 

 

 

 

 

 

 

O1

 

 

 

O2

 

 

 

 

O3

Se prezintă elevilor macheta model cu scopul de a motiva dorința elevilor de a o confecționa.

Se solicită analizarea materialelor de lucru folosite în realizarea lucrării.

  Lucrarea model va rămâne în câmpul vizual al elevilor pe tot parcursul orei.

*                  Învățătoarea explică și execută pe rând, fiecare etapă care va trebui parcursă pentru obținerea produsului final. Se realizează corespondența între explicații și etapele de lucru care trebuie parcurse.

      Observând lucrarea model, se stabilesc împreună cu elevii standardele pe care trebuie să le îndeplinească lucrările lor.

Se insistă asupra folosirii corecte a tehnicilor de lucru (pictare, colorare, decupare, pliere, lipire, asamblare)

*                  Elevii vor fi împărțiți în șapte grupe a câte 2 elevi , fiecare grupă având de executat câte un model asemănător celui prezentat de către învățătoare.

Etapele de lucru (vor fi scrise pe tablă):

  1. Se pictează cerul și apa cu albastru
  2. Se colorează ciocul și piciorușele pinguinilor cu portocaliu iar corpul focilor cu gri sau negru
  3. Se asamblează cele două coli A4 pentru a crea baza machetei
  4. Se decupează pinguinii, focile și blocurile de gheață
  5. Se pliază  pe linia punctată, baza formelor decupate

6.

conversația

euristică

observația dirijată

 

explicația

demonstrația

 

explicația

 

 

exercițiul

 

 

 

 

 

 

demonstrația

 

 

 

 

 

 

macheta

model

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materialele de lucru: foarfece, lipici, acuarele, pensule,

creioane colorate, carioci

 

 

 

 

activitate frontală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate frontală

 

 

 

 

 

 

 

 

observarea sistematică a comporta-mentului

 

 

 

 

 

aprecieri verbale

 

 

 

 

 

 

observarea sistematică a comporta-mentului

 

Obținerea performanței

 

25 min.

O4

O5

O6

O7

       Exerciții pentru încălzirea mușchilor fini ai mâinilor.

    Moment de protecția muncii: Elevii vor fi atenționați cu privire la mânuirea adecvată a instrumentelor (foarfece) și a materialelor de lucru.

      Se va coordona munca elevilor, avându-se în vedere întreaga clasă; se va interveni cu explicații, încurajări și  susținere acolo unde este cazul.

     Se va acorda  o mare atenție respectării etapelor de lucru și corectitudinii executării acestora, manipulării corecte a materialelor și a instrumentelor de lucru.

exercițiul

 

explicația

 

observația dirijată

materialele de lucru: foarfece, lipici, acuarele, pensule,

creioane colorate, carioci

activitate în perechi

observarea sistematică a comporta-mentului

 

aprecieri verbale

Analiza lucrărilor și aprecierea acestora

4 min.

 

*                   Se analizează lucrările și se fac aprecieri. Sunt urmărite aspectele pozitive, creativitatea și îndemânarea realizatorilor.

Învățătoarea oferă criterii de analiză privind obţinerea efectelor estetice dorite:

- corectitudinea aplicării tehnicilor de lucru (tăierea corectă după contur a cercului, lipirea îngrijită, asamblarea  corectă)

- acurateţea realizării

- originalitatea lucrării

 

explicația

 

observația

dirijată

 

conversația euristică

 

 

 

machete

 

 

 

activitate frontală

aprecieri verbale

ștampile,

jetoane

 

evaluare colectivă

 

autoeva-luarea

Activitate în completare

 

5 min.

O8

*                   Sub îndrumarea învățătoarei, elevii citesc pe rând, versuri din ,,Cartea cu Apolodor” de Gellu Naum.

 

 

exercițiul

 

,,Cartea cu Apolodor” de Gellu Naum

 

activitate frontală

 

observarea sistematică a comporta-mentului

aprecieri verbale

 

 

Categorie: CLS.II | Adăugat de: sdr7_net
Vizualizări: 952 | Descărcări: 94 | Rating: 5.0/1
Total comentarii : 0
avatar