Acasă » Fişiere » Proiecte de lectii » CLS.II

CLR
[ Descarcă (634.8 Kb) ] 2015-01-23, 10:48 PM

 

 

 

DATA: 15.01.2014

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:Scoala Gen. Nr. 2 Carasau

CLASA: a II-a

PROPUNĂTOR: înv. Sav Dacian Romi

DISCIPLINA: Comunicare în limba română

UNITATEA TEMATICĂ: ,,Iarna, zâna argintie”

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

SUBIECTUL LECȚIEI: ,,Iarna” după Mihail Sadoveanu

TIPUL LECȚIEI: consolidare de cunoștințe

SCOPUL LECȚIEI: -consolidarea  deprinderilor de citire corectă, conştientă și expresivă a textului respectând semnele de punctuaţie

                                -consolidarea noțiunilor de titlu, autor, alineate, semne de punctuație

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

    O1- să exemplifice noțiunile relaționate cu cuvântul ,,iarna”

    O2- să citească textul în gând, cu voce tare

    O3- să redacteze un bilet de informare

    O4- să alcătuiască propoziții cu ajutorul unor cuvinte date

    O5-  să transcrie din text cuvinte care conțin grupurile de litere învățate

    O6- să despartă în scris cuvinte în silabe

    O7- să scrie sensul opus al unor cuvinte

    O8- să realizeze un desen pe o temă dată

    O9- să numească semnele de punctuație învățate

    O10- să formuleze propoziții la sfârșitul cărora să pună: punct, semnul întrebării, semnul exclamării

    O11- să asambleze corect piesele de puzzle

 

 

                 COMPETENȚE GENERALE:

      1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

      2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare

      3. Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

      4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare 

 

                   COMPETENȚE SPECIFICE:

*      Comunicare în limba română

     1.1.Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate

     1.2.Identificarea unor informații variate dntr-un text audiat

     2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare

     2.3. Participarea cu interes la dialoguri în diferite contexte de comunicare

     3.1. Citirea unor mesaje scrise întâlnite în mediul cunoscut

     3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut

     4.1. Scrierea unor mesaje în diverse contexte de comunicare

     4.2. Redactarea unor mesaje scrise cu respectarea convențiilor de bază

*      Dezvoltare personală :

     2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate

*     Muzică și mișcare

2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm și de măsură

 

          STRATEGIA DIDACTICĂ:

   1. Metode și procedee:  conversația, exercițiul, explicația, problematizarea, metoda cadranelor, metoda Brainstorming

  2. Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, activitate pe grupe, activitate în perechi

  3. Resurse materiale: manualul, caietele elevilor, coli flipchart, marker, fișe de lucru, puzzle, lipici

  4. Resurse temporale: 45 minute

  5. Resurse umane: 15 elevi

  6. Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, recompense (ștampile, jetoane)

        BIBLIOGRAFIE:

*     „Programa pentru disciplinele Matematică și explorarea mediului, Comunicare în limba română, Dezvoltare personală, Muzică și mișcare, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013

*     Comunicare în limba română-manual pentru clasa a II-a/Autori: Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu/Grup Editorial ART-2014

*     Curs formare: ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele

I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar

 

 

Etapele lecției

Obiective opera-

ționale

Conținutul instructiv-educativ

Strategia didactică

 

 

Evaluare

Metode și

procedee

Resurse materiale

Forme de organizare

Moment organizatoric

 

2 min.

 

Asigur condiţiile necesare desfăşurării optime a orei de Comunicare în limba română, cerând elevilor să pregătească materialele necesare, să-și corecteze poziţia în bancă şi să păstreze liniștea.

 

conversația

manualul

caietele elevilor

activitate frontală

 

observarea sistematică a comporta-mentului

Anunțarea subiectului lecției și a obiectivelor urmărite

 

3 min.

 

Elevii sunt anunțați de către învățătoare că în această oră vor rezolva diverse exerciții pe baza textului ,,Iarna ” după Mihail Sadoveanu.

Activitățile desfășurate vor fi organizate  individual, în perechi și pe grupe.

 

explicația

 

 

 

activitate frontală

 

observarea sistematică a comporta-mentului

 

 

Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor

 

35 min.

 

O1

 

 

O2

 

 

O3

 

 

 

O4,O5,O6,

O7,O8

 

 

 

 

 

 

 

O9,O10

 

*                  Învățătoarea scrie în mijlocul unei coli flipchart cuvântul ,,IARNĂ” iar elevii sunt stimulați să dea cât mai multe exemple de noțiuni care pot fi relaționate cu acest cuvânt.

*                  Elevii citesc textul ,,Iarna ” după Mihail Sadoveanu, în gând apoi cu voce tare (în  lanț, citire ștafetă, citire selectivă în funcție de anumite repere)

*                  Învățătoarea solicită elevii să redacteze un bilet de informare adresat mamei prin care o anunță că sunt la săniuș cu un coleg. Elevii formulează oral conținutul biletului. Se alege împreună cu toată clasa cea mai bună variantă, urmând ca învățătoarea să scrie biletul pe tablă iar elevii în caiete.

*                  Elevii sunt împărțiți în perechi. Fiecare pereche primește o fișă de lucru pe care trebuie să o rezolve împreună.(Anexa 1,2)

*                  Învățătoarea solicită elevii să numească semnele de punctuație pe care le-au învățat (punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de dialog). Li se cere elevilor să explice folosirea semnului întrebării și semnului exclamării în cazul a două propoziții din text. (Elevii citesc cele două propoziții și motivează apoi folosirea semnelor de punctuație: semnul întrebării și semnul exclamării)

*                  Elevilor li se cere să alcătuiască propoziții cu cuvintele: om de zăpadă, săniuță, ninge, la sfârșitul cărora să pună: punct, semnul întrebării, semnul exclamării. Propozițiile  formulate oral vor fi scrise ulterior la tablă de către învățătoare iar elevii le vor scrie în caiete.

metoda Brainstorming

problematizarea

 

 

      exercițiul

explicația

conversația euristică

 

 

metoda cadranelor

 

 

 

exercițiul

 

explicația

exercițiul

 

coală

flipchart

marker

 

manualul

 

caietele elevilor

stilou

manualul

fișă de lucru

creioane colorate, carioci

 

manualul

caietele elevilor

activitate frontală

 

 

activitate individuală

activitate frontală

 

 

 

activitate

în perechi

(activitate diferențiată)

 

 

 

 

 

activitate

frontală

 

 

 

 

 

observarea sistematică a comporta-mentului

 

 

 

 

aprecieri verbale

recompense

(jetoane, ștampile)

 

 

 

observarea sistematică a comporta-mentului

Tema pentru acasă

 

3 min.

 

*                   Elevii primesc ca temă pentru acasă transcrierea primelor două alineate ale textului,,Iarna” după Mihail Sadoveanu.

 

explicația

manualul

activitate

frontală

observarea sistematică a comporta-mentului

Concluzii și aprecieri

 

5 min.

 

*                  Învățătoarea face aprecieri generale și individuale asupra participării elevilor la lecție, precum și asupra comportamentului lor pe parcursul orei.

 

 

explicația

 

 

activitate frontală

 

aprecieri verbale

 

 

Activitate în completare

 

5 min.

 

*                  Elevii, organizați pe grupe asamblează piesele unui puzzle cu titlul ,,La săniuș” (Anexa 3)

   

exercițiul

 

puzzle

,,La săniuș”

 

 

activitate pe grupe

 

observarea sistematică a comporta-mentului

aplauze

 

                                                                 

 

ANEXA 1

Nume/prenume ......................................                                         Data ...............................                                                                                   

Fișă de lucru

Metoda cadranelor

 

 1. Alcătuiți câte o propoziție cu ajutorul cuvintelor: iarnă, zăpadă, derdeluș.

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 

 

 1. Transcrie din text cinci cuvinte care conțin grupurile de litere învățate. Desparte-le apoi în silabe.

 

........................................................................

 

........................................................................

 ........................................................................

 

........................................................................

 

........................................................................

 

 1. Scrie cuvinte cu sens opus pentru:

 

bogată -……………………………………………..

înghețat - ………………………………….........

la vale- .........................................................

mă bucuram - ...............................................

prima - ...........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Realizează un desen cu tilul ,,La săniuș”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 (pentru elevii cu dificultăți de învățare)

Nume/prenume ......................................                                         Data ...............................                                                                                   

Fișă de lucru

Metoda cadranelor

 

 1. Alcătuiți câte o propoziție cu ajutorul cuvintelor: iarnă, zăpadă, derdeluș.

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 

 

 1. Transcrie din text două propoziții care conțin linie de dialog.
 2.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 

 

 1. Unește cuvintele  cu sens opus pentru:

 

          bogată                              dezghețat

 

          înghețat                               săracă                  

 

          la vale                                  ultima

                 

            prima                                 la deal

 

                                              

 

 

 

 1. Realizează un desen cu tilul ,,La săniuș”.

ANEXA 3

 

 

 

 

 

Categorie: CLS.II | Adăugat de: sdr7_net
Vizualizări: 2197 | Descărcări: 174 | Rating: 5.0/1
Total comentarii : 0
avatar