Acasă » Fişiere » Proiecte de lectii » CLS.II

MEM
[ Descarcă (927.6 Kb) ] 2015-01-23, 11:02 PM

DATA: 17.01.15

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Carasau

CLASA: a II-a

PROPUNĂTOR: înv. Sav Dacian

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului

UNITATEA TEMATICĂ: ,,Iarna, zâna argintie”

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

SUBIECTUL LECȚIEI: Înmulțirea în care unul din factori este 4///Plante și animale. Polul Nord. Polul Sud

TIPUL LECȚIEI: consolidare de cunoștințe

SCOPUL LEC

ȚIEI: Consolidarea deprinderilor de a efectua exerciţii şi probleme care se rezolvă prin operația de înmulțire în care un factor este 4; dezvoltarea limbajului şi a gândirii matematice; consolidarea deprinderilor de calcul oral și scris

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

     O1- să denumească numerele care se înmulțesc

     O2- să numească rezultatul înmulțirii

     O3- să rezolve exerciții care presupun calcul mintal

     O4- să completeze spațiile punctate cu denumirile corespunzătoare sau cu terminologia specifică înmulțirii

     O5- să compare două produse folosind semnele de relație (<, =, >)

     O6- să asocieze fiecare înmulțire cu produsul corect

     O7- să argumenteze relațiile de egalitate sau de inegalitate dintre două înmulțiri

     O8- să completeze căsuțele cu factorul corect

     O9- să rezolve probleme în care sunt necesare operații de ordine diferite

     O10- să asocieze fiecărei zone polare jetoanele cu imaginile corespunzătoare

     O11- să reproducă în colectiv cântecul ,,Matematica”

 

COMPETENȚE GENERALE:

    1.Utilizarea numerelor în calcule elementare

    2.Identificarea unor fenomene/relații/regularități/structuri din mediul apropiat

    3.Generarea unor explicații simple prin folosirea unor elemente de logică

 

COMPETENȚE SPECIFICE:                       

*     Matematică și explorarea mediului

     1.5. Efectuarea de înmulțiri și împărțiri în concentrul 0-100 prin adunări/scăderi repetate

     1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (produs, factori,  ,<, ˃, =) în rezolvarea și/sau compunerea de exerciții și probleme

     3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularități în mediul apropiat

*     Comunicare în limba română

     1.1.Identificarea semnificației unui mesaj oral

     3.1. Citirea unor cuvinte scrise întâlnite în mediul cunoscut

*     Muzică și mișcare

     2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm și de măsură

*      Dezvoltare personală :

     2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate

STRATEGIA DIDACTICĂ:

      1. Metode și procedee:  conversația euristică, exercițiul, explicația, problematizarea, metoda Cubul, metoda Diagramele Venn

      2. Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală

      3. Resurse materiale: caietele elevilor, coli flipchart, hârtie colorată, fișe de lucru, lipici, coli A4, jetoane cu imagini

      4. Resurse temporale: 45 minute

      5. Resurse umane: 15 elevi

      6. Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, evaluare colectivă, recompense (ștampile, jetoane)

 

BIBLIOGRAFIE:

*     „Programa pentru disciplinele Matematică și explorarea mediului, Comunicare în limba română, Muzică și mișcare, Dezvoltare personală  aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013

*      Matematică şi explorarea mediului -manual pentru clasa a II-a /Autori: Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu/Grup Editorial ART; 2014

*     Curs formare: ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapele lecției

Obiective opera-

ționale

Conținutul instructiv-educativ

Strategia didactică

 

        

Evaluare

Metode și procedee

Resurse materiale

Forme de organizare

Moment organizatoric

 

2 min.

 

Asigur condiţiile necesare desfăşurării optime a orei de Matematică și explorarea mediului, cerând elevilor să pregătească materialele necesare, să-și corecteze poziţia în bancă şi să păstreze liniștea.

 

conversația

 

manualul

caietele elevilor

activitate

frontală

observarea sistematică a comporta-mentului

Verificarea temei pentru acasă

 

3 min.

 

Se verifică  modul în care a fost efectuată tema pentru acasă.

conversația

euristică

caietele de temă

activitate

individuală

verificarea temei pentru acasă

Anunțarea subiectului lecției și a obiectivelor urmărite

 

3 min.

 

Elevii sunt anunțați că în acestă oră vor efectua exerciţii de înmulțire când unul din factori este 4.

Învățătoarea scrie data și titlul lecției pe tablă iar elevii scriu și ei același lucru în caiete.

 

explicația

 

 

caietele elevilor

 

activitate

individuală

observarea sistematică a comporta-mentului

 

Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor

 

      30 min.

 

 

 

 

 

 

O1

 

O2

 

 

 

O3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4,O5

 

O6,O7,

 

 

 

O8,O9

 

 

 

 

 

 

 

 

O10

 

 

 

 

 

Elevii sunt întrebați de către învățătoare ce au învățat în ora anterioară la matematică și explorarea mediului.( Înmulțirea în care un factor este 4)

*                  Învățătoarea adresează întrebări elevilor pentru verificarea noţiunilor teoretice referitoare la operaţia de înmulţire:

-„Cum se numesc numerele care se înmulţesc?”

-„Cum se numeşte rezultatul înmulţirii?”

*                  Se propun spre rezolvare câteva exerciţii orale (calcul mintal)

a) Aflaţi produsul numerelor 4 şi 3.

b) Aflaţi numerele de 4 ori mai mari decât 5,6,7.

c) Fiecare elev are pe masă 5 fâșii de hârtie pe care sunt desenate (prin adunare repetată) grupe de imagini cu animale din zonele polare. Învățătoarea solicită elevii să afle produsul unor numere (ex: 4×2; 4×3; 4×1; 4×4; 4×5). Fiecare operație de înmulțire este scrisă de elevi pe caietele de clasă. Înainte de a afla produsul, elevii trebuie să lipească în dreptul fiecărei înmulțiri, grupele de imagini corespunzătoare.   (Anexa 1)

d) Numărul de 4 ori mai mare decât 10 este _____.

e) Dați exemplu de două perechi de numere care au produsul 12.

*       Metoda: ,,Cubul”

Învățătoarea arată elevilor cubul de carton pe ale cărui fețe este scris cu litere mari de tipar: „DESCRIE”/„APLICĂ”/„ANALIZEAZĂ”/„COMPARĂ”/„ASOCIAZĂ”/

  •  

Clasa de elevi este împărțită în 6 grupe a câte 2+o grupă de 3 elevi. Fiecare grupă își alege un lider. Acesta  rostogolește zarul pe fețele căruia sunt scrise cele 6 verbe. Apoi fiecare grupă  primește fișa de lucru corespunzătoare verbului ales și timp de 15 de minute elevii rezolvă în grup exercițiile de pe fișele primite. (Anexa 2,3,4).

După ce fiecare grupă a terminat de rezolvat fișele, acestea vor fi afișate la loc vizibil pe tablă și vor fi analizate de întreaga clasă.

 

*                   Pentru abordarea conținuturilor de explorarea mediului, Polul Nord și Polul Sud, se realizează împreună cu elevii Diagramele Venn.

           Învățătoarea prezintă elevilor pe o coală flipchart cele două cercuri intersectate. Fiecare dintre ele reprezintă una din zonele polare: Polul Nord și Polul Sud. Elevii primesc jetoane care reprezintă imagini sau caracteristici ale celor două zone, jetoane pe care elevii trebuie să le lipească în cercurile corespunzătoare pentru a ilustra elementele caracteristice fiecărei zone dar și elementele comune lor.(Anexa  5)

*       Elevii primesc o fișă de lucru pe care trebuie să o rezolve individual.

(Anexa 6)

 

 

 

 

 

 

conversația euristică

 

 

 

 

 

 

 

exercițiul

 

 

explicația

 

 

metoda Cubul

exercițiul

explicația

conversția euristică

problemati-zarea

 

metoda

Diagramele Venn

exercițiul

conversația euristică

explicația

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caietele elevilor

stilou

 

jetoane cu imagini

 

 

 

 

cub de carton

 

 

fișe de lucru

 

 

coală flipchart

 

jetoane cu animale din zonele polare

lipici

 

 

 

fișă de lucru

stilou

creioane colorate

 

 

 

 

 

 

activitate frontală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate

frontală

 

 

 

 

 

 

activitate pe grupe

 

 

 

 

 

 

 

activitate individuală

 

 

 

 

activitate frontală

 

 

 

activitate individuală

 

 

 

 

observarea sistematică a comporta-mentului

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri verbale

 

 

 

 

 

 

observarea sistematică a comporta-mentului

 

 

 

evaluarea colectivă

 

autoeva-luarea

 

observarea sistematică a comporta-mentului

 

recompense

(ștampile)

 

aprecieri verbale

Tema pentru acasă

 

3 min.

 

*       Elevii primesc ca temă pentru acasă trei exerciții din manual.

Învățătoarea explică exercițiile.

explicația

manualul

activitate

individuală

observarea sistematică a comporta-mentului

 

Concluzii și aprecieri

 

4 min.

 

*                   Învățătoarea face aprecieri generale și individuale asupra participării elevilor la lecție, precum și asupra comportamentului lor pe parcursul orei.

 

explicația

jetoane cu recompense

activitate frontală

aprecieri verbale

 

 

Activitate în completare

 

5 min.

O11

*       Cântec: ,,Matematica"

Elevii cântă în colectiv cântecul ,,Matematica"

 

exercițiul

 

laptop

 

 

activitate în colectiv

 

observarea sistematică a comporta-mentului

Categorie: CLS.II | Adăugat de: sdr7_net
Vizualizări: 2687 | Descărcări: 222 | Rating: 4.0/2
Total comentarii : 0
avatar